خونگیری در منزل آزمایشگاه دنا

-- اطلاعیه مهم --

توجه : لطفا فرم را با دقت پر کنید. در صورتی که بیمه دارید حتما اطلاعات بیمه را وارد کنید. بارگذاری تصویر نسخه بسیار مهم است. صحت اطلاعات جهت انجام آزمایشات الزامی است و در صورت مغایرت اطلاعات وارد شده مسئولیت به عهده بیمار میباشد.

توجه : هزینه ایاب و ذهاب برای نمونه گیری در منزل به عهده بیمار خواهد بود.

توجه : پس از ارسال درخواست نمونه گیری در منزل نهایتا تا 24 ساعت آینده با شما جهت نمونه گیری هماهنگ خواهد شد.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
مثلا ساعت 10 صبح